Qi Gong

Preise
  • Qi Gong & Meditation-intensiv  30,00 €
  • Qi Gong-Wochenende   120,00 €
  • Qi Gong-Einzelstunde   13,00 €